Wspomnienie śp. Ks. Biskupa Mariana Dusia

Ksiądz Biskup Marian Duś urodził się w 25 czerwca 1938 roku w Róży, jednak jego dom rodzinny znajduje się do dziś Wiewiórce, gdzie spędził całą młodość oraz uczęszczał do Szkoły Podstawowej (1945 – 1952). Po jej ukończeniu uczył się w Technikum Mechanicznym w Dębicy (1952-1956). W latach 1956 – 1957 pracował w Zakładach Gumowych w Dębicy, po czym w 1957 roku podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W 1959 roku przeniósł się na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Proces kształcenia teologicznego zakończył w latach 1964 -1968 w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie przyjęciem święceń na prezbitera w 1968 roku z rąk Prymasa Tysiąclecia błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Msza prymicyjna odbyła się w Zasowie, a orszak z księdzem prymicjantem wyruszył spod jego domu rodzinnego w Wiewiórce. Po święceniach kapłańskich był wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Grójcu, później prefektem i wykładowcą socjologii w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, proboszczem w Pyrach i dziekanem dekanatu piaseczyńskiego. 7 grudnia 1985 został ustanowiony biskupem pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej ze stolicą tytularną Thenae. Święcenia biskupie otrzymał 6 stycznia 1986 w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „In Cruce salus” (W Krzyżu zbawienie). 11 stycznia 1986 został mianowany wikariuszem generalnym archidiecezji. W kurii metropolitalnej objął urzędy przewodniczącego: Wydziału Duszpasterstwa, Wydziału Budowy Kościołów i Spraw Sakramentalnych oraz Wydziału Administracji Ogólnej i Spraw Personalnych. W 1998 został mianowany prałatem gremialnym Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. W kapitule pełnił funkcję dziekana. 4 listopada 2013 Papież Franciszek przyjął jego rezygnację z funkcji biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej. Na emeryturze został rezydentem w parafii św. Anny w Warszawie. Zmarł 9 września 2021. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 14 września 2021 roku, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Na zdjęciach uroczystości prymicyjne ks. Mariana Dusia w Zasowie.