Dzień Sybiraka

Dokładnie 17 września, czyli w dzień 82. rocznicy wywozu żołnierzy Armii Krajowej z Mokrego na Sybir oraz agresji radzieckiej na Polskę odbyły się symboliczne obchody Powiatowego Dnia Sybiraka w Mokrem. W tym dniu oddano hołd i szacunek wszystkim Polakom, których doświadczył tragiczny los tułaczki i wygnania oraz tych, którzy oddali swoje Życie w obronie imienia Ojczyzny.

Tegoroczne obchody w Mokrem rozpoczęły się od złożenia wiązanek przez delegacje przedstawicieli lokalnej społeczności i samorządów pod Kaplicą Sybiraków w asyście żołnierzy Jednostki Strzeleckiej 2017 im. Tadeusza Münnicha w Dębicy.

Wiązanki przy Kaplicy Sybiraków złożyli Radni Powiatu Dębickiego – Pani Bożena Osocha, Pan Marek Jaskółka i Pan Sławomir Łanucha.  Natomiast Gminę Żyraków reprezentowali Zastępca Wójta Pan Grzegorz Reguła, Sekretarz Pani Marta Erazmus, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Maria Bodzioch oraz Radni Gminy Żyraków – Pani Agnieszka Czapiga, Pan Wojciech Szaj, Pan Tomasz Duma, Pan Jerzy Czerepak, Pan Mateusz Dziadowiec, Pan Zbigniew Waśko, Pan Tadeusz Kulas i Pan Tadeusz Orłowski, sołtys wsi Straszęcin Pan Andrzej Wielgos, sołtys wsi Bobrowa Pani Grażyna Janora, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Krystyna Kania, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Grażyna Kokoszka, p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie Pani Anna Glinka, Dyrektorzy Szkół z Gminy Żyraków, potomkowie rodzin Sybiraków w osobie Pani Ewy Tomasiewicz, Pana Stanisława Kuciemby i Pana Józefa Kuciemby, delegacja Stowarzyszenia „Mokre Wczoraj i Dziś”, delegacja Rady Sołeckiej wsi Mokre, delegacja Szkoły Podstawowej w Mokrem wraz z Radą Rodziców, Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem oraz Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, które reprezentowała Dyrektor Pani Aneta Domaradzka. Uroczystości poprowadziła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrem Pani Bożena Madej. W obchodach uczestniczył poczet sztandarowy Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego.

Dalsza część uroczystości ze względu na złe warunki atmosferyczne miała miejsce w Szkole Podstawowej w Mokrem. Dyrektor Szkoły przypomniała historię wywózki żołnierzy AK z Mokrego na Sybir. Po krótkiej modlitwie odprawionej przez Księdza Prałata Krzysztofa Pietrasa uczniowie Szkoły Podstawowej w Mokrem przedstawili wzruszający montaż słowno – muzyczny. Gościnnie wystąpiła absolwentka szkoły – Magdalena Noga.

Zaproszenie na uroczystości przyjął również Pan Tomasz Antoni Żak, reżyser, scenarzysta, aktor, poeta i publicysta, dziennikarz, społecznik,  twórca „Teatru Nie Teraz”, który  tragiczne dzieje mieszkańców Mokrego opisuje w artykule pt. „Polska z Mokrego”.

Następnie Zastępca Wójta Gminy Żyraków – Pan Grzegorz Reguła odczytał okolicznościowy list Posła na Sejm – Pana Kazimierza Moskala skierowany na ręce Pana Starosty Piotra Chęćka oraz Wójta Gminy Żyraków – Marka Rączki, z podziękowaniem za zaproszenie oraz przygotowanie uroczystości patriotycznej , za działania, które pielęgnują pamięć o ważnych wydarzeniach.

Radna Powiatu Dębickiego – Pani Bożena Osocha odczytała i przekazała na ręce Dyrektora Szkoły wyrazy uznania dla osób zaangażowanych w organizację tegorocznych obchodów 82. rocznicy wywózki żołnierzy AK z Mokrego, podpisane przez Starostę Powiatu Dębickiego – Pana Piotra Chęćka, Wicestarostę – Pana Adama Pieniążka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu – Pana Michała Maziarkę.  

Sołtys Mokrego – Pani Agnieszka Czapiga w swoim wystąpieniu wspomniała o tragicznych wydarzeniach, które zostały opisane w książce Tomasza Czapli „Pamiętnik z Mokrego. Wiejskie obrazy minionego wieku”.

Po uroczystości można było obejrzeć wystawę w holu szkoły dotyczącą tworzenia Armii Andersa i szlaku bojowego Armii Polskiej.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Starosta Powiatu Dębickiego, Wójt Gminy Żyraków, Sołectwo Mokre, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Szkoła Podstawowa w Mokrem oraz Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia – Mokre Wczoraj i Dziś”.