Portal Muzeum  Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej

https://cdn.kresymuzeum.pl/uploads/media/pages/1/hp_bg1-min.jpg

Województwo Podkarpackie uruchomiło  Portal Muzeum  Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej, który dostępny jest na stronie internetowej  www.kresymuzeum.pl    

Portal powstał w celu nowoczesnej prezentacji wyjątkowego i bogatego dziedzictwa  kulturowego  i  historycznego  Kresów  dawnej  Rzeczypospolitej.  Zawiera  bardzo  ciekawe  zasoby muzealne i pamiątki dot. dziedzictwa Kresów przetworzonych do formy cyfrowej wg  najnowocześniejszych  metod  digitalizacji,  w  tym  w  formie  3D  i  obrotowej.  Szczególną  wartość mają przekrojowe ścieżki tematyczne, z których prezentowane są obecnie: Kresy   prolegomena; Kresy fenomen krajobrazu; Wyznania na Kresach; Potoccy herbu Pilawa  Srebrna  na  Kresach  Rzeczypospolitej.  Ciekawą  ofertą  jest  także  Akademia  Kresów  oraz  publikacje,  archiwa,  podcasty  i  gry  on-line.  Portal  jako  priorytetowy  projekt  samorządu  Województwa Podkarpackiego będzie stale rozwijany. Inicjatywa ta uzyskała dofinansowanie  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpacie.