„Drzewo w obiektywie”

Szanowni Państwo,

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza serdecznie mieszkańców Państwa Gminy do udziału w konkursie fotograficznym „Drzewo w obiektywie”. Konkurs fotograficzny o tematyce przyrodniczej skierowany jest do dwóch grup:

 a) uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII oraz uczniowie

szkół ponadpodstawowych (kategoria UCZNIOWIE)

 b) osoby dorosłe (kategoria DOROŚLI)

Zadaniem uczestników obu grup jest wykonanie fotografii zgodnie z celami Konkursu. W szczególności prosimy o wykonywanie zdjęć zorientowanych poziomo (celem umieszczenia wybranych fotografii w Kalendarzu na 2022 rok).

  Fotografie konkursowe (wraz z załącznikami) w obu kategoriach można przesyłać do 03.11.2021r.:

                * w wersji elektronicznej  na adres e-mail: konkurs@wisloka.pl

                * w wersji papierowej na adres Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło

Szczegóły w Regulaminach, na stronie internetowej www.wisloka.pl oraz pod numerem telefonu 13 443 70 20

Regulamin konkursu fotograficznego_DOROŚLI

Regulamin konkursu fotograficznego_UCZNIOWIE

Załącznik nr 1 (Formularz zgłoszeniowy kat. UCZNIOWIE)

Załącznik nr 2 (Zgoda na udział w konkursie kat. UCZNIOWIE)

Załącznik nr 3 (Rormularz zgłoszeniowy kat.DOROŚLI)