Eiffel Excellence

Eiffel Excellence to prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw  Zagranicznych. Skierowany jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć  studia  we  Francji  na  poziomie  magisterskim  lub  doktoranckim,  w  czterech  dziedzinach:  nauki  techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo oraz nauki polityczne oraz – dodatkowo – w szeroko  rozumianej dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych na poziomie doktoranckim. 

Charakterystyczne dla stypendium Eiffel jest to, że o przyznanie stypendium dla danego kandydata  wnioskuje nie sam kandydat, ale wybrana przez niego uczelnia lub szkoła doktorska, zobowiązując się  tym samym do przyjęcia go na studia, jeśli zostanie laureatem programu Eiffel. Aplikacje mogą być  składane przez wszystkie francuskie uczelnie.  

Osoby    zainteresowane    muszą    skontaktować    się    bezpośrednio    z    działem    współpracy  międzynarodowej  wybranej  francuskiej  uczelni,  aby  poznać  jej  wewnętrzne  warunki  i  termin  składania  aplikacji  na  stypendium  Eiffel.  Szczegółowe  informacje  i  wnioski  zamieszczane  są  na  stronach internetowych uczelni. Następnie uczelnia ocenia otrzymaną aplikację i jeśli ją popiera,  przekazuje wniosek do agencji Campus France w Paryżu.   

W dalszej kolejności aplikacje oceniane są na podstawie trzech kryteriów:  

 • jakości przedstawionej kandydatury
 • strategii międzynarodowej uczelni zgłaszającej
 • priorytetów geograficznych Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, tj. pierwszeństwa w dostępie do programu dla studentów z krajów rozwijających się.  

W ostatniej edycji programu przyznane zostały 347 stypendia na rok akademicki 2021-2022: 309 na  poziomie magisterskim i 38 na poziomie doktoranckim. Wśród laureatów z całego świata znalazły  się dwie studentki z Polski. 

Laureaci  programu  otrzymują   miesięczne  stypendium  w  wysokości  1181  euro  na  studia  magisterskie i 1700 euro na studia doktoranckie. Otrzymują również dofinansowanie do kosztów  podróży, ubezpieczenia zdrowotnego oraz dodatek mieszkaniowy. Przysługują im także zniżki w  instytucjach kultury i obiektach sportowych. 

Stypendium przyznawane jest na okres:  

 • do 12 miesięcy na ostatnim roku studiów magisterskich (poziom M2)
 • do 24 miesięcy na okres dwóch lat studiów magisterskich (poziom M1 i M2)
 • do 36 miesięcy na zrealizowanie studiów inżynierskich (zazwyczaj we Francji jest to poziom L3, M1 i M2)   
 • do 12 miesięcy na studia doktoranckie.

Tegoroczny kalendarz aplikacji jest następujący:  

 • Rozpoczęcie naboru  wniosków  oraz  termin  przyjmowania  aplikacji  przez  uczelnie:  od października do grudnia 2021 r., dokładny termin określony jest wewnętrznie przez daną uczelnię – zapoznaj się z kalendarzem aplikacji bezpośrednio na stronie wybranej przez Ciebie uczelni francuskiej 
 • Termin przyjmowania aplikacji od uczelni przez Campus France w Paryżu: 7 stycznia 2022 r.
  ·    Ogłoszenie wyników: od 4 kwietnia 2022 r.  

W  obecnie  trwającym  naborze  przyjmowane  są  aplikacje  na  stypendia  rozpoczynające  się  od  września 2022 r.   

Informacje o programie oraz vademecum dla kandydata dostępne są na stronie Campus France  Polska pologne.campusfrance.org/pl/programy-stypendialne-0   

W przypadku wszelkich pytań związanych ze stypendiami czy studiami we Francji zapraszamy do  kontaktu z Campus France Polska: 

WARSZAWA 
varsovie@campusfrance.org  tel.: 22 505 98 11 

KRAKÓW 
cracovie@campusfrance.org  tel.: 12 424 53 05 

pologne.campusfrance.org 
facebook.com/CampusFrancePolska