Bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na staże dla osób 30+”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu  zaprasza na bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na staże dla osób 30+”.

Webinarium odbędzie się 19 listopada 2021 r. od 10:00 do 10.45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.mielec@podkarpackie.pl 
i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 listopada 2021 r. do godz. 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.  

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób bezrobotnych, biernych zawodowo powyżej 30 roku życia,  zainteresowanych dofinansowaniem do stażu, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, czy podniesieniem swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

Program webinarium:

Omówienie wybranego projektu realizowanego w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:   

  • Cel projektu
  • Kto może uzyskać dofinansowanie
  • Formy wsparcia
  • Operatorzy wsparcia
  • Nabór wniosków
  • Proces aplikowania o dofinansowanie
  • Zasady odbywania stażu

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu
ul. Kościuszki 7 , 39-300 Mielec
tel.: 798 771 414, 798 771 650
e-mail lpi.mielec@podkarpackie.pl