Wsparcie doraźne OSP w Nagoszynie

 

 

 

 

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nagoszynie pozyskała środki finansowe w wysokości 10 000 zł z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach „Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030” na realizację zadania pod tytułem: „Wsparcie doraźne OSP w Nagoszynie”.

W ramach zadania zakupiono i wykonano montaż nowych szaf strażackich na umundurowanie i sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie meblowe do pomieszczenia biurowego OSP.