Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – wstępne badanie opinii i potrzeb mieszkańców

Gmina Miasta Dębica wraz z Gminą Ropczyce, Gminą Dębica i Gminą Żyraków przygotowują się do rozpoczęcia prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw. „SUMP”) dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. W związku z powyższym pragniemy poznać Państwa potrzeby, które pozwolą określić niezbędne do wykonania badania i analizy, które w następnej kolejności przyczynią się do określenia efektywnych działań w tym zakresie.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Gwarantujemy anonimowość odpowiedzi, które zostaną wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych na rzecz opracowania Planu.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ  

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 12.05.2022 r.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do określenia najważniejszych potrzeb i kierunków w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu na obszarze Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

 Dziękujemy za udział w badaniach.