OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW

Na terenie Gminy Żyraków wykonywane są obowiązkowe przeglądy kotłów gazowych u mieszkańców biorących udział w Projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”.
Przeglądy, zgodnie z Instrukcją użytkowania i eksploatacji oraz Umową z firmą Viessmann, będą wykonywane do dnia 30.09.2022r.
Przeglądy wykonywane są przez Firmę Levada.
Przeglądy umawiane są przez p. Agnieszkę Pietruszkę z nr tel. 790 656 488 lub ewentualnie bezpośrednio z nr telefonu serwisanta p. Marcina Pietruszki (nr tel. 535648011)