Poświecenie wozu

Dzień 23 września 2022 r. na długo zapisze się w pamięci Druhów Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowej, która tego dnia poświęciła nowy wóz ratowniczo-gaśniczy

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kaplicy w Bobrowej, a następnie na placu przy Zespole Szkół w Bobrowej ks. Prałat Józef Jasiurkowski – Kapelan OSP Powiatu Dębickiego poświecił nowy wóz strażacki.

„Dla nas Strażaków pozyskanie nowego średniego wozu bojowego jest spełnieniem marzeń, a także formą nagrody za naszą ciężką pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom całej naszej gminy” – takimi słowami zwrócił się do zebranych gości Prezes OPS w Bobrowej Sebastian Cetera, a następnie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego wsparcia.

Na wydarzenie zaprosili Wójt Gminy Żyraków i Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowej, zaś współorganizatorami byli: Koło Gospodyń Wiejskich „Bobrowianki” i Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.