Gala podsumowująca program „Działaj Lokalnie 2022”

27 września br. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy odbyła się gala podsumowująca program „Działaj Lokalnie 2022”, którego partnerem była również Gmina Żyraków.

W tym spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka, jak również samorządowcy z terenu powiatu dębickiego, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

W związku z realizowanymi projektami wspieranymi przez tegoroczną edycję programu „Działaj Lokalnie” Wójt Gminy Żyraków wręczył promesy następującym organizacjom:

  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Straszęcinie – projekt: ”Odnaleźć się w społeczeństwie – nie jesteście sami strażacy są z Wami”,
  • Grupie nieformalnej „Działamy z pasją” pod auspicjami Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie – projekt: ”Żyrakowski Spichlerz Artystyczny”,
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszynie – projekt: „Straż – Historia, która łączy pokolenia!”.

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa, Tikkurila Polska S.A.