Promocja książki i otwarcie drogi w Woli Żyrakowskiej

Wczorajsze spotkanie w Woli Żyrakowskiej związane z prezentacją III części publikacji pt. „Zajrzyjmy do historii – dzieje wsi Wola Żyrakowska” rozpoczęło się od otwarcia i poświęcenia nowego odcinka drogi gminnej w tejże miejscowości.

Całe wydarzenie poprowadziła Pani Aneta Niedzielska – Sołtys w Woli Żyrakowskiej oraz pomysłodawczyni powstania kolejnej publikacji o Woli Żyrakowskiej.

W przecięciu wstęgi na nowym odcinku drogi uczestniczyli: Pan Jan Warzecha – Poseł na Sejm RP, Pan Marek Rączka – Wójt Gminy Żyraków, Pan Grzegorz Reguła – Zastępca Wójta Gminy Żyraków, Pan Mariusz Dziadowiec – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Żyrakowie Pani Maria Bodzioch – Przewodnicząca Rady Gminy Żyraków oraz Pani Aneta Niedzielska.

Następnie drogę poświęcił ks.Jakub Kulpa – Wikariusz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie.

W tym ważnym wydarzeniu dla Woli Żyrakowskiej oprócz wcześniej wymienionych osób uczestniczyli: Pan Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP, Pan Wiesław Lada – Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej, Pani Marta Erazmus – Sekretarz Gminy Żyraków, Pani Celina Byś – Skarbnik Gminy Żyraków oraz Radni Powiatowi – Pani Bożena Osocha, Pan Sławomir Łanucha, Pan Grzegorz Stec i Pan Paweł Jarosz, Radni Gminy Żyraków: Pan Jerzy Czerepak, Pan Wojciech Szaj, Pan Adam Strojek, Pan Zbigniew Waśko, Sołtysi Gminy Żyraków – Pan Tomasz Wolak i Pan Łukasz Poproch, Pani Danuta Klabacha – Prezes Banku Spółdzielczego w Woli Żyrakowskiej, Pani Elżbieta Ulak – Dyrektor Zespołu Szkół w Żyrakowie, Pani Anna Glinka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie, Zarząd Stowarzyszenia „Razem Zdziałamy Więcej”, Pani Ewelina Kuś – Zastępca kierownika ARMIR-u w Dębicy, Pan Adam Kaczor – pracownik Działu Inwestycji Urzędu Gminy oraz Członkinie KGW i Druhowie OSP w Woli Żyrakowskiej, a także mieszkańcy Woli Żyrakowskiej.

Wydarzenie uatrakcyjniła część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży z Woli Żyrakowskiej: Mateusza Grycha, Hanny Wilk, Oliwii Bogdan i Nikodema Niedzielskiego.

Wydruk III części publikacji o Woli Żyrakowskiej zrealizowany został ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Środki pozyskało Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej w ramach projektu pn. „Skuteczny Lider – Wolontariusz w społecznościach lokalnych”. Z funduszy z projektu udało się wydrukować 110 egzemplarzy. Dodatkowe 70 egzemplarzy wydrukowane zostały dzięki sponsorom, a byli nimi: Bank Spółdzielczy w Żyrakowie, Tomi Tomasz Dziadowiec, FHU Anna Dziurgot, Ogrody Serwis Maciej Sadowski, Ricard Edyta Kaczor, Waldemar Wójcik, Ryszard Szacik, Adam Zima oraz częściowe dofinansowanie z dotacji ARiMR dla KGW.  Nie byłoby publikacji gdyby nie wszystkie osoby, które zechciały współpracować, spisywać i opowiadać swoje przeżycia i wspomnienia. W tym miejscu należą się szczególne podziękowania dla tych, bez których pomocy nie byłoby kolejnego wydania, a mianowicie: ks. Kazimierza Bonarka, ks. Józefa Dudka, Janiny Dziurgot, Jacka Malinowskiego, Katarzyny Słowik, Małgorzaty Czyżowskiej-Marszał, Lucyny Książek, Zofii Ciemiorek, Mirosława Bystrka, Zbigniewa Błońskiego, Heleny Ślęzak, Anety Niedzielskiej, Urszuli Bystrek, Marii Głowackiej, Agaty Wiercioch, Stanisławy Zawojowskiej, Krzysztofa Niedzielskiego, Anny Dziurgot, Edyty Kaczor, Marka Grycha, Kazimierza Gałdy, Józefa Kowalskiego i Stanisławy Świerk.

Dziękujemy i liczymy na kolejne wydanie!