Wizyta w Warszawie

W dniu wczorajszym Wójt Marek Rączka wraz z Komendantem Gminnym OSP Marcinem Świerkiem uczestniczyli w uroczystym Spotkaniu Opłatkowym na zaproszenie Zarządu Głównego Związku OSP RP. Spotkanie rozpoczęło się od Mszy Św. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie celebrowanej przez ks. kardynała Kazimierza Nycza. Następnie w sali Instytutu Jana Pawła II Prezes Zarządu Pan Waldemar Pawlak wręczył Wójtowi okolicznościowe Podziękowanie za współpracę ze Związkiem OSP RP oraz za wsparcie i koordynację działań po napaści Rosji na Ukrainę oraz wszelką pomoc udzieloną uchodźcom z Ukrainy przez Jednostki OSP z naszej gminy.