Preferencyjny zakupu węgla za pośrednictwem samorządu

W związku z możliwością preferencyjnego zakupu węgla za pośrednictwem samorządu, informujemy zainteresowanych mieszkańców, iż Wniosek na zakup węgla na okres od 01.01.2023r do 30.04.2023r. można składać na piśmie w Urzędzie Gminy  w Żyrakowie w godzinach pracy urzędu (pokój nr 2), lub za pomocą skrytki e-PUAP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym.

Węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła kupić osoba, której wypłacono lub przyznano dodatek węglowy.

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dostępny jest bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub poniżej:

WZÓR WNIOSKU (docx)

WZÓR WNIOSKU (pdf)