Strażackie spotkanie noworoczne jednostek OSP z terenu gminy Żyraków

Jak co roku strażacy ochotnicy z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żyraków spotkali się aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia noworoczne. W tym roku spotkanie odbyło się w Domu Ludowym w Nagoszynie 14 stycznia 2023 r. Organizatorem uroczystości była jednostka OSP z Nagoszyna przy współudziale Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Żyrakowie, Stowarzyszenia Nagoszyn Otwarty na Zmiany Koło Gospodyń Wiejskich w Nagoszynie oraz Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Na spotkanie przybyli druhny i druhowie ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Żyraków oraz zaproszeni goście: dh ks. Józef Jasiurkowski – Zastępca Diecezjalnego Duszpasterza  Straży Pożarnych, Kapelan Powiatowy OSP, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie, st. bryg. Krzysztof Marek– Komendant Powiatowy PSP w Dębicy, Pan Marek Rączka Wójt Gminy Żyraków a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Żyrakowie, Pani Magdalena Grzyb – Radna Gminy Żyraków, Pani Aneta Domaradzka – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz Pani Stefania Grzyb – sołtys sołectwa Nagoszyn wraz z Paniami ze Stowarzyszenia Nagoszyn Otwarty na Zmiany Koło Gospodyń Wiejskich w Nagoszynie, którego jest Prezesem. Powitania szacownych gości dokonał Wójt Gminy, potem dh ks. Józef Jasiurkowski poprowadził wspólną modlitwę, a zaproszeni goście oraz druhny i druhowie przełamali się opłatkiem. St. bryg. Krzysztof Marek podziękował strażakom za owocną współpracę podkreślając iż niezłomna postawa i wysoka zdolność operacyjna jednostek OSP cieszy się w społeczeństwie szacunkiem i zaufaniem. W imieniu Pani Przewodniczącej Rady Gminy w  Żyrakowie Pani Mari Bodzioch podziękowania i życzenia dla strażaków ochotników złożył dh Kamil Wolski Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Żyrakowie i jednocześnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP W Żyrakowie i Prezes OSP w Nagoszynie. Wójt Gminy Żyraków wręczył przedstawicielom wszystkich jednostek OSP podziękowania oraz okolicznościowe statuetki, kierując do wszystkich strażaków-ochotników gminnej społeczności wyrazy najwyższego uznania za to, że każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców i spieszą im z pomocą narażając własne życie i zdrowie. Ochotnicza Straż Pożarna powszechnie kojarzy się z odwagą, nieustającą gotowością do współdziałania, a także z pasją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Spotkanie było również okazją do złożenia życzeń wielu sukcesów w pracy społecznej i zawodowej oraz spełnienia wszystkich planów i zamierzeń w Nowym Roku 2023.

Po części oficjalnej dh Kamil Wolski zaprosił druhny i druhów oraz przybyłych gości na poczęstunek przygotowany przez Panie ze Stowarzyszenia Nagoszyn Otwarty na Zmiany Koło Gospodyń Wiejskich w Nagoszynie.