Ogłoszenie – AKCYZA

Wójt Gminy Żyraków

przypomina:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.
    w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:    

132,00 zł x ilość ha użytków rolnych      
oraz   
48,00 zł x
średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła[1]

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

1 – 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 – 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

                                                                                                                            Wójt         
                                                                                                          (-) mgr inż. Marek Rączka

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żyrakowie, pokój nr 18, lub pod nr tel. 14 68 07 118.

[1] W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o dopłatę do bydła, do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje
o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca  roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.