EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie uprzejmie informuje, że ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – tryb konkursowy „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły”. Nabór ma charakter ogólnopolski i polega na dofinansowaniu utworzenia EKOPRACOWNI w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – w każdym powiecie po dwie Ekopracownie: pracownia przyrodnicza oraz pracownia dotycząca odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie wynosi do 50.000,00 zł na pracownię przyrodniczą i do 75.000,00 zł na pracownię OZE, lecz nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych.

Nabór podzielony jest na dwa etapy:

  1. I etap: wniosek wstępny składa szkoła podstawowa/ponadpodstawowa na utworzenie ekopracowni przyrodniczej lub dotyczącej OZE.

Fundusz dokonuje oceny złożonych przez szkoły wniosków z terenu województwa i wskazuje dwa najlepsze wnioski z terenu każdego powiatu: na pracownię przyrodniczą oraz pracownię OZE.

  1. II etap: gmina składa wniosek główny (właściwy) o dofinansowanie. Fundusz dokonuje oceny wniosku, udziela dofinansowania i podpisuje umowę dotacji z gminą.

 

Zachęcamy do skorzystania z przygotowanej oferty i rozpropagowanie informacji o naborze wśród szkół podstawowych i ponadpodstawowych z państwa terenu.

Nabór wniosków trwa do 28.04.2023 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się tutaj (strona: www.bip/wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Nabory 2023).