GMINNE OBCHODY Z OKAZJI 232. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA ORAZ ŚWIĘTA FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

„Maj – rocznica pięknych serc!
Maj – rocznica wielkich myśli,
Tym, co dawno przeminęli,
Hołd składają, ci co przeszli.”

(Michał Aret)

 

Rynek w Żyrakowie 28 kwietnia 2023 r. przybrał barwy biało-czerwone. Spotkanie było uczczeniem majowych świąt, z okazji których manifestujemy patriotyzm i przywiązanie do Ojczyzny. Ceremonię rozpoczęła Pani Elżbieta Ulak – Dyrektor Zespołu Szkół w Żyrakowie, która w imieniu swoim i Wójta Gminy Żyraków powitała wszystkich zgromadzonych, a także wprowadziła w znaczące karty historii naszego kraju. Następnie miało miejsce podniesienie Flagi Państwowej na maszt przy odśpiewaniu Hymnu Polski. W skład pocztu flagowego wchodzili uczniowie ze szkoły w Żyrakowie: Maksymilian Pleban, Jan Ruciak i Maja Kalita. W okolicznościowym przemówieniu Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka zaznaczył ważność wydarzeń majowych dla narodu polskiego, gdyż obchodzenie Narodowego Święta Konstytucji 3 maja skłania do refleksji nad znaczeniem takich słów jak wolność i odpowiedzialność w kontekście państwa i narodu, ale także naszej Małej Ojczyzny, tej na której przyszło nam żyć i funkcjonować. Bogatą i barwną część artystyczną przypominającą wydarzenia z 1791 roku przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej w Żyrakowie pod kierunkiem Pani Barbary Różańskiej i Pani Krystyny Wawrzonek. Następnie delegacja w osobach Wójta Gminy Żyraków, jego Zastępcy i Przewodniczącej Rady Gminy Żyraków złożyła symboliczną wiązankę jako hołd dla wszystkich, którzy nie szczędzili ofiary, aby nasza Ojczyzna była krajem wolnym i niepodległym. Na zakończenie uczniowie szkoły w Żyrakowie wręczyli własnoręcznie wykonane flagi.

W ceremoni uczestniczyli: Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka, Zastępca Wójta Grzegorz Reguła, Sekretarz Gminy Żyraków Pani Marta Erazmus, Skarbnik Gminy Żyraków Pani Agnieszka Tokarz, Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie – Ks. Prałat Józef Jasiurkowski, Pani Bożena Osocha – Radna Powiatu Dębickiego i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zasowie, Radni Gminy Żyraków na czele z Przewodniczącą Panią Marią Bodzioch, Sołtysi z Gminy Żyraków, Kierownicy referatów UG i jednostek samorządowych Gminy Żyraków, Dyrektorzy szkół podstawowych i zespołów szkół Gminy Żyraków, a także delegacje szkolne wraz z nauczycielami.

 

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Żyraków, Zespół Szkół w Żyrakowie i Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.