„Umarłych wieczność dotąd trwa dokąd pamięcią im się płaci”