„Podkarpacka Nagroda Samorządowa” 2023

Wyniki 23. Edycji Konkursu

„Podkarpacka Nagroda Samorządowa” 2023

 

Nagrodę specjalną otrzymuje Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego za 10-lecie pełnienia funkcji Marszałka.

 

Nagrody główne:

 1. Laureatem w kategorii Gminy jest Gmina Hyżne – Wójt Bartłomiej Kuchta
 2. Laureatem w kategorii Miasta jest Gmina i Miasto Ulanów – Burmistrz Stanisław Garbacz
 3. Laureatem w kategorii Powiaty jest Powiat Przeworski – Starosta Bogusław Urban

Nagrody Specjalne

 • Inwestycja Roku

Nagrodę specjalną dla gmin otrzymuje Gmina Kolbuszowa

Nagrodę specjalną dla powiatów otrzymuje Powiat Stalowowolski

 • Rewitalizacja Roku

Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Lubaczów

 • Opieka senioralna i wczesnorozwojowa

Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Tryńcza

 • Samorząd przyjazny rodzinie

Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Kolbuszowa

 • Dobre miejsce zamieszkania

Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Głogów Małopolski

 • Ekologiczna Gmina

Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Wojaszówka

 • Dziedzictwo kulturowe

Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Dydnia

 • Samorząd przyjazny energii

Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Besko

 • Gmina przyjazna przedsiębiorcom

Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Żyraków

 • Sport, turystyka, rekreacja

Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Żołynia

 • Wyróżnienie honorowe – Sołtys Roku

Wyróżnienie otrzymuje Stanisław Sosnowski – Sołtys Siennowa z Gminy Zarzecze

Lista nagród wraz z nominacjami

Nagrody główne:

W kategorii Gminy nominowane do nagrody były następujące gminy:

 1. Gmina Hyżne – Wójt Bartłomiej Kuchta
 2. Gmina Kamień – Wójt Ryszard Bugiel
 3. Gmina Tryńcza – Wójt Ryszard Jędruch
 4. Gmina Chmielnik – Wójt Krzysztof Grad
 5. Gmina Miejsce Piastowe – Wójt Dorota Chilik

Laureatem w kategorii Gminy jest Gmina Hyżne – Wójt Bartłomiej Kuchta

W kategorii Miasta nominowane do nagrody były następujące miasta:

 1. Miasto Stalowa Wola – Prezydent Lucjusz Nadbereżny
 2. Gmina Boguchwała – Burmistrz Wiesław Kąkol
 3. Gmina i Miasto Ulanów – Burmistrz Stanisław Garbacz
 4. Gmina Brzozów – Burmistrz Szymon Stapiński
 5. Gmina i Miasto Nisko – Burmistrz Waldemar Ślusarczyk

Laureatem w kategorii Miasta jest Gmina i Miasto Ulanów – Burmistrz Stanisław Garbacz

W kategorii powiaty nominowane były powiaty:

 1. Powiat Rzeszowski – Starosta Józef Jodłowski
 2. Powiat Łańcucki – Starosta Adam Krzysztoń
 3. Powiat Niżański – Starosta Robert Bednarz
 4. Powiat Przeworski – Starosta Bogusław Urban
 5. Powiat Przemyski – Starosta Jan Pączek

Laureatem w kategorii Powiaty jest Powiat Przeworski – Starosta Bogusław Urban

Nagrody Specjalne

Inwestycja Roku

Gminy – nominowani:

 1. Gmina Borowa
 2. Gmina Krościenko Wyżne
 3. Gmina Kolbuszowa

Nagrodę specjalną dla gmin otrzymuje Gmina Kolbuszowa

Powiaty – nominowani:

 1. Powiat Stalowowolski
 2. Powiat Przeworski
 3. Powiat Strzyżowski

Nagrodę specjalną dla powiatów otrzymuje Powiat Stalowowolski

Rewitalizacja Roku

Nominowani:

 1. Gmina Lubaczów
 2. Gmina Brzozów
 3. Gmina Kolbuszowa

Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Lubaczów

Opieka senioralna i wczesnorozwojowa

Nominowani:

 1. Gmina Tryńcza
 2. Gmina Świlcza
 3. Gmina Brzozów

Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Tryńcza

Samorząd przyjazny rodzinie

Nominowani:

 1. Gmina Markowa
 2. Gmina Brzozów
 3. Gmina Kolbuszowa

Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Kolbuszowa

Dobre miejsce zamieszkania

Nominowani:

 1. Gmina Głogów Małopolski
 2. Gmina Tryńcza
 3. Gmina Żyraków

Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Głogów Małopolski

Ekologiczna Gmina

Nominowani:

 1. Gmina Kolbuszowa
 2. Gmina Wojaszówka
 3. Gmina Gać

Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Wojaszówka

Dziedzictwo kulturowe

Nominowani:

 1. Gmina Sanok
 2. Gmina Dydnia
 3. Gmina Zarzecze

Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Dydnia

Samorząd przyjazny energii

Nominowani:

 1. Gmina Besko
 2. Gmina Radymno

Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Besko

Gmina przyjazna przedsiębiorcom

Nominowani:

 1. Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
 2. Gmina Żyraków
 3. Gmina Świlcza

Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Żyraków

Sport, turystyka, rekreacja

Nominowani:

 1. Gmina Żołynia
 2. Gmina Frysztak
 3. Gmina Chorkówka

Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Żołynia

Wyróżnienie honorowe – Sołtys Roku

Nominowani:

 1. Czesława Golesz – Sołectwo Wiśniowa – Gmina Iwierzyce
 2. Ryszard Franczyk – Sołectwo Bratkowice – Gmina Świlcza
 3. Stanisław Sosnowski – Sołectwo Siennów – Gmina Zarzecze

Wyróżnienie otrzymuje Stanisław Sosnowski – Sołtys Siennowa z Gminy Zarzecze