Jubileusz 150-lecia OSP w Zasowie

W dniu 4 czerwca 2023 r. w Zasowie miała miejsce historyczna chwila dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zasowie, która w tym roku obchodziła 150-lecie istnienia. Została założona 8 maja 1873 r. przez Hrabiego Witolda Łubieńskiego. Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od złożenia wiązanek na Cmentarzu Parafialnym w Zasowie na grobie Rodziny Łubieńskich, jak również na grobie byłego Prezesa Stanisława Typera. Hołd zasłużonym oddali: Wójt Gminy Żyraków, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żyrakowie – Marek Rączka, Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Bodzioch, Prezes OSP w Zasowie – Krzysztof Typer, Naczelnik OSP w Zasowie – Jan Wałęga oraz Sekretarz Jednostki – Adam Frączek.

Następnie w Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława BM w Zasowie została odprawiona uroczysta Msza Św., której przewodniczył ks. Prałat Józef Jasiurkowski – Kapelan Powiatowy PSP i OSP Powiatu Dębickiego, Zastępca Diecezjalnego Duszpasterza Straży Pożarnych, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie oraz Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie. We Mszy Św. uczestniczyli również kapłani: ks. Józef Szczęśniak – Proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława BM w Zasowie, ks. Prałat Krzysztof Pietras oraz ks. Zbigniew Wolak. W ceremonii uczestniczyły również poczty sztandarowe z terenu Gminy Żyraków na czele z Komendantem Gminnym dh Marcinem Świerkiem, ponadto poczet Jednostki OSP Dąbie oraz Szkoły Podstawowej w Zasowie.

Druga część obchodów odbyła się na placu przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Łubieńskich w Zasowie i zgodnie z obowiązującym ceremoniałem strażackim od złożenia meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości druhowi Władysławowi Tabaszowi – Przewodniczącemu Sądu Honorowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzeszowie przez dowódcę uroczystości dh Marcina Świerka. Następnie miało miejsce podniesienie flagi państwowej oraz odśpiewanie hymnu państwowego. Poczet flagowy reprezentowali: dh Stanisław Matraj, dh Grzegorz Frączek i dh Paweł Krawczyk.

Wszystkich zgromadzonych gości powitał Prezes OSP w Zasowie Krzysztof Typer. Wójt Gminy Żyraków złożył gratulacje oraz wyrazy uznania za działania wpisane w strażacką służbę stanowiące bez wątpienia wzór do naśladowania. Następnie została przedstawiona historia działalności OSP w Zasowie, na zakończenie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych druhów tej jednostki. Odegrany został Hymn Związku OSP RP.

Uroczystość 150-lecia istnienia OSP Zasów była wspaniałą okazją do uhonorowania Jednostki medalami i odznaczeniami, które nadało Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 12/20/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Jednostce nadano odznakę honorową „Strażacka Gwiazda Podkarpacia”, którą ks. Prałat Józef Jasiurkowski i dh Władysław Tabasz przypięli na sztandarze OSP Zasów jako symbol wspólnoty łączącej wszystkich strażaków. Po prezentacji odznaki wręczono medale i odznaczenia za długoletnią oraz wzorową służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został  ks. Prałat Krzysztof Pietras.

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

– dh Sławomir Durołek,

– dh Adam Giza,

– dh Józef Giza,

– dh Paweł Krawczyk,

– dh Krzysztof Persak.

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

– dh Bogdan Dubiel,

– dh Grzegorz Dubiel,

– dh Grzegorz Frączek,

– dh Krzysztof Frączek,

– dh Wojciech Kosiński,

– dh Rafał Rucki,

– dh Łukasz Trela,

– dh Robert Typer.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Dębicy Uchwałą nr 4/2022 z dnia 10 listopada 2022  roku nadało Odznakę „Wzorowy Strażak”:

– dh Damianowi Wałęga,

– dh Pawłowi Wolak.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żyrakowie Uchwałą nr 3/2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku nadało Odznakę „Za Wysługę Lat”:

– dh Józefowi Kopacz,

– dh Krzysztofowi Typer,

– dh Janowi Wałęga,

– dh Stanisławowi Matraj,

– dh Adamowi Frączek,

– dh Stanisławowi Dziurgot,

– dh Stanisławowi Kubisztal,

– dh Stanisławowi Pietrucha.

Po wręczeniu medali i odznaczeń przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe, a głos zabrali:

– dh Władysław Tabasz – Przewodniczący Sądu Honorowego ZOSP RP w Rzeszowie,

– ks. Prałat Józef Jasiurkowski,

– dh Stanisław Bryg – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy,

– st. bryg. mgr inż. Roman Merchut – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy,

– Zbigniew Szczuciński, były mieszkaniec Zasowa i przyjaciel OSP Zasów,

– Czesław Łączak – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego,

– Adam Pieniążek – Wicestarosta Powiatu Dębickiego  

– Maria Bodzioch – Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie,

– Zbigniew Waśko – Radny Rady Gminy w Żyrakowie i Sołtys wsi Zasów,

– Paweł Jarosz – Radny Powiatu Dębickiego.

 

Listy gratulacyjne na ręce Prezesa OSP w Zasowie złożyli również: Jan Warzecha – Poseł na Sejm RP, Zdzisław Pupa – Senator RP, Zarząd Stowarzyszenia „Razem Zdziałamy Więcej” w Straszęcinie, a także zostały przekazane gratulacje od Jana Paca – Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie,  Pani Ewa Leniart – Wojewody Podkarpackiego, nadbryg. Andrzeja Babiec – Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Krzysztofa Marka – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, Piotra Chęćka- Starosty Powiatu Dębickiego  i Michała Maziarki – Przewodniczącego Rady Powiatu Dębickiego oraz Wiesława Lady – Dyrektora Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej.

 

Adresy okolicznościowe przesłali: Krystyna Skowrońska – Poseł RP, Zbigniew Chmielowiec – Poseł RP i Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Kazimierz Moskal – Poseł RP, Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP i gen. bryg. Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny PSP.

 

W uroczystościach swoją obecnością zaszczycili nas: st. bryg. w st. spocz. Zbigniew Mróz, Sławomir Łanucha – Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Dębickiego, Marek Jaskółka – Członek Zarządu Powiatu Dębickiego, Jacek Drobot – Zastępca Wójta Gminy Dębica, Agnieszka Tokarz – Skarbnik Gminy Żyraków, Marta Erazmus – Sekretarz Gminy Żyraków, Mariusz Dziadowiec – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Żyrakowie, Kamil Wolski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Żyrakowie/Prezes OSP Nagoszyn/Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żyrakowie, Radni Gminy Żyraków: Janusz Wota, Wojciech Szaj, Agnieszka Czapiga, Tomasz Duma i Elżbieta Drąg, Danuta Klabacha – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie, Janusz Duszlak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żyrakowie, Aneta Domaradzka – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Anna Glinka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie, Grażyna Kokoszka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zuzanna Janora – Sołtys wsi Bobrowa, Renata Przydzielska – Prezes Koła Gospodyń Wiejskich „Zasowianki” oraz Paweł Prokop – Kierownik Posterunku Policji w Żyrakowie.

 

Zaproszeni goście dokonali wbicia pamiątkowych gwoździ oraz wpisu do księgi pamiątkowej.

 

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Gminy Żyraków pod batutą Grzegorza Steca – również Radnego Powiatu Dębickiego.

 

Po zakończeniu części oficjalnej i odprowadzeniu pocztów sztandarowych w ramach części artystycznej na scenie zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Rodziny Łubieńskich w Zasowie, grupa taneczna działająca przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz uczestnicy warsztatów wokalnych dofinansowanych ze środków Powiatu Dębickiego w ramach projektu pn. Powiat Dębicki „Po Naszemu” realizowanego przez Stowarzyszenie KGW „Zasowianki”.

 

Wydarzeniu towarzyszyły dodatkowe atrakcje m.in. pokaz sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz mini tor przeszkód dla dzieci przygotowany przez strażaków z Jednostki OSP Wola Żyrakowska, stoisko potraw regionalnych przygotowane przez KGW „Zasowianki”, dmuchańce i strażacki kącik artystyczny dla dzieci przygotowany przez Panie ze Świetlic Wiejskich oraz stoiska gastronomiczno – handlowe.

 

Wydarzenie poprowadzili: Kinga Typer i Krzysztof Frączek. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna z zespołem KamerTon.

 

Słowa podziękowania za wsparcie w organizacji tej uroczystości zostały skierowane przez Prezesa Krzysztofa Typera do sponsorów i darczyńców, a byli nimi: Bank Spółdzielczy w Żyrakowie, Andrzej Zieliński, Agata i Marek Zielińscy, Michał Przydzielski, Witold Żuchowski, Renata i Stanisław Czuchra oraz Ryszard Szacik.  Podziękował również za pomoc współorganizatorom: Wójtowi Gminy Żyraków, Szkole Podstawowej im. Rodziny Łubieńskich w Zasowie, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz Stowarzyszeniu KGW „Zasowianki”.