Informacja

Informacja

Otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy w Żyrakowie w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Żyraków odbędzie się w dniu 20.06.2023r. o godz. 12:00

w budynku Centrum Kultury i Promocji w  Żyrakowie Wola Żyrakowska 73A, 39-204 Żyraków