Strażacy z Nagoszyna zapraszają do realizacji projektu!

W ramach programu „Działaj Lokalnie” edycja 2023 nagoszyńska jednostka otrzymała dofinansowanie w wysokości 6000 zł na realizację projektu pn. „Altanowa integracja”. Realizacja projektu trwa od początku lipca. Celem projektu jest integracja mieszkańców sołectwa poprzez wspólne działanie, wykonanie prac polegających na budowie drewnianej altany przy nowo powstającym placu zabaw. – Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie części działki obok Remizy OSP, przy której powstaje nowy plac zabaw, ale niestety bez miejsca i możliwości organizowania spotkań szkoleniowych, integracyjnych na świeżym powietrzu, „pod chmurką”. W ramach prac społecznych, wspólnymi siłami mieszkańcy Nagoszyna zagospodarują teren przy Remizie OSP poprzez wykonanie drewnianej altanki, wraz z rekultywacją i nasadzeniem roślinności wokół niej oraz uzyskaniem najdogodniejszych warunków korzystania z walorów centralnego miejsca w części miejscowości – mówi Kamil Wolski Prezes OSP.
Na koniec realizacji projektu strażacy planują zorganizować spotkanie integracyjne połączone z otwarciem altany, na którym przeprowadzą krótkie szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, dokonają podsumowania działań i rezultatów realizacji projektu. Druhny i druhowie zachęcają mieszkańców do udziału w projekcie.

Projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa