Wieczór wspomnień o Edwardzie Brzostowskim

W dniu 13 września 2023 r. w Dworku w Straszęcinie odbył się „Wieczór wspomnień o Edwardzie Brzostowskim” (ur.1935 r. – zm.2020 r.), upamiętniający ważną postać, która wywarła ogromny wpływ na rozwój Dębicy i okolic, upamiętnia Twórcę i Dyrektora Generalnego Kombinatu Rolno-Przemysłowego „IGLOOPOL”, Burmistrza Miasta Dębicy w latach 2002-2006, Wiceministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Edward Brzostowski urodził się w Straszęcinie i tutaj został również pochowany.

Całość wydarzenia poprowadził Pan Andrzej Wielgos – Sołtys Straszęcina, współpracownik Edwarda Brzostowskiego, a zarazem inicjator tego wieczoru. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą poprowadzoną przez ks. Prałata Bogusława Czecha. Następnie miało miejsce symboliczne odsłonięcie popiersia przez syna Edwarda Brzostowskiego – Pana Andrzeja Brzostowskiego. Potem głos zabrał Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka, po nim były dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy, a obecnie Prezes Przyjaciół Ziemi Dębickiej – Pan Jacek Dymitrowski, który przybliżył życiorys Ministra Brzostowskiego.

Z okazji tego wydarzenia została przygotowana wystawa pn. ”Ścieżki życiowe Edwarda Brzostowskiego”. Po jej zwiedzeniu w ogrodzie w kameralnej atmosferze rodzina, przyjaciele oraz współpracownicy wspominali dawne czasy spędzone z Edwardem Brzostowskim.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego wydarzenia:
– Panu Piotrowi Szeli – Artyście ze Straszęcina, który wykonał rzeźbę popiersia Edwarda Brzostowskiego,
– Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie za przygotowanie wydarzenia, dworku i wystawy,
– Muzeum Regionalnemu w Dębicy za udostępnienie fotografii i archiwaliów potrzebnych do przygotowania wystawy,

– Panu Jackowi Dymitrowskiemu za cenne rady merytoryczne i pomoc w organizacji przedsięwzięcia,
– Pani Józefie Brzostowskiej – żonie Pana Edwarda oraz rodzinie, szczególnie Panu Andrzejowi – synowi również za przekazanie udostępnienie rekwizytów oraz zdjęć na wystawę,
– Panu Krzysztofowi Kapicy oraz Redakcji Gazety Codziennej „Nowiny” za wyrażenie zgody na udostępnienie zdjęć,

– Panu Kazimierzowi Sakowi za udostępnienie pamiątek na rzecz wystawy,
– Panu Wójtowi oraz Radnym za przychylność, wyrozumiałość i zrozumienie dla tej inicjatywy oraz pozytywną odpowiedź na prośbę lokalnej społeczności,

– Panu Zastępcy Grzegorzowi Regule za pomoc, wsparcie i zaangażowanie w przygotowanie przedsięwzięcia,
– Stowarzyszeniu KGW im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej za przygotowanie poczęstunku,
– Klubowi Seniora ze Straszęcina za przygotowanie części artystycznej – scenki kabaretowej pt. „U Dyrektora” mówiącej o realiach pracy i życia w czasach PRL-u.

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, iż wystawę „Ścieżki życiowe Edwarda Brzostowskiego” będzie można zwiedzać:

grupy zorganizowane od 15 października do 15 grudnia, w tym przypadku prosimy o rezerwację terminu pod numerem telefonu: 14 68 12 819,

osoby indywidualne w każdą środę w godzinach 13:00 – 16:00.

Zapraszamy!