Nabór do Rady Społeczno-Gospodarczej

W celu zapewnienia udziału partnerów społeczno – gospodarczych i podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT DROF). Gmina Miasta Dębica – jako Lider Związku ZIT DROF, ogłasza nabór kandydatów na członków.