Sadzimy rośliny miododajne

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno – edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”. Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty. Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.

Na terenie gminy Żyraków jesienią 2023 r. nasadzono 30 sztuk lipy na terenie działek gminnych: nr ew. 713/1 w m. Korzeniów – 15 szt. w parku zabytkowym, nr ew. 596 w m. Bobrowa – 5 szt. za remizą OSP,
nr ew. 48/1 i 48/3 w m. Straszęcin – 10 szt. przy drodze gminnej obok strefy przemysłowej. Nasadzono także 20 sztuk krzewów gatunku pęcherznica kalinolistna 5 szt., świdośliwa 5 szt., krzewuszka 5 szt., dereń biały 5 szt. na działce gminnej nr ew. 1040 w m. Nagoszyn Wola.