II miejsce w powiecie dla Gminy Żyraków za osiągnięcia sportowe

W dniu 22 listopada 2023 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy miało miejsce Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkół Powiatu Dębickiego za rok szkolny 2022/2023

Gmina Żyraków zajęła II miejsce w klasyfikacji gmin, natomiast szkoły podstawowe z terenu naszej gminy w rywalizacji sportowej zostały nagrodzone za wysokie osiągnięcia w sporcie i uplasowały się na następujących miejscach:

– III miejsce – Szkoła Podstawowa w Straszęcinie,

– IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej,

– VIII miejsce – Szkoła Podstawowa w Korzeniowie.

Podczas podsumowania nagradzani byli reprezentanci szkół, którzy osiągali wysokie wyniki sportowe. Z Gminy Żyraków zostali wyróżnieni:

– Filip Żegleń – uczeń Szkoły Podstawowej w Straszęcinie oraz nauczyciel Piotr Skrzek,

– Martyna Gil – uczennica Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej oraz nauczyciel Mirosław Moździoch,

– Jan Madej – uczeń Szkoły Podstawowej w Korzeniowie oraz nauczyciel Bernard Stec.

W klasyfikacji Uczniowskich Klubów Sportowych pionu SZS w Województwie Podkarpackim we współzawodnictwie sportowym klubów w 2022 roku III miejsce zajął Uczniowski Klub Sportowy „ORBITEK” w Straszęcinie.

Serdecznie gratulujemy

Źródło: Powiat Dębicki