JEDNOSTKA OSP NAGOSZYN Z DOFINANSOWANIEM NIW-CRSO

Informujemy, że jednostka OSP w Nagoszynie pozyskała środki finansowe w łącznej wysokości 4 500 zł z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 na realizację zadania pod tytułem: „Wsparcie OSP Nagoszyn w zakupie uszkodzonego sprzętu.”
Tym razem druhowie zadbali o wyposażenie kuchni mieszczącej się w remizie. W ramach pozyskanych środków zakupiono nową zmywarkę oraz lodówkę.