Strażackie Spotkanie Noworoczne

W dniu 20 stycznia 2024 r. w Budynku Wielofunkcyjnym w Bobrowej odbyło się Strażackie Spotkanie Noworoczne dla Jednostek OSP z terenu Gminy Żyraków. Podsumowując 2023 rok Wójt Gminy Żyraków, a zarazem Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Żyrakowie Marek Rączka skierował do Strażaków Ochotników najwyższe wyrazy uznania oraz podziękowania za zaangażowanie, poświęcenie oraz aktywną działalność społeczną. Wspólnej modlitwie wraz z przełamaniem opłatka przewodniczył Kapelan Powiatowy Strażaków OSP ks. Prałat Józef Jasiurkowski.

Podczas spotkania miała miejsce również część artystyczna w wykonaniu laureatek i uczestniczek I Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, a zaśpiewały: Amelia Mądro oraz Laura i Zosia Cisło.

Swoją obecnością Strażaków zaszczycili: dh Stanisław Bryg – Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Dębicy, Pani Maria Bodzioch – Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie, Pani Halina Głowacka – Radna Rady Gminy Żyraków, Paweł Jarosz – Radny Powiatu Dębickiego, Wiesław Lada – Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej, Pani Zuzanna Janora – Sołtys wsi Bobrowa, ks. dr hab. Kazimierz Talarek – Proboszcz Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego oraz Robert Madej – Dyrektor Zespołu Szkół w Bobrowej.

Poczęstunek przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich “Bobrowianki”. Wspołorganizatorami spotkania byli również: Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowej wraz z Prezesem Sebastianem Ceterą oraz Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.