Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Żyraków – stan na 31.12.2023r.

Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Żyraków – stan na 31.12.2023r.

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

301

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW

254

KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI

3 378201,06 zł

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ (umowy w całości i częściowo zrealizowane)

177