Umowa na roboty budowlane

W dniu 8 lutego 2024 r. została podpisana umowa na roboty budowlane pomiędzy: Gminą Żyraków a Firmą EUROVIA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.

Umowa dotyczyła:

  1. Przebudowy drogi gminnej 682m wraz z remontem mostu w miejscowości Straszęcin. Jest to odcinek drogi od Szpitala Psychiatrycznego w kierunku mostu koło firmy Polbruk. Przebudowa przedmiotowej drogi przyczyni się do rozładowania ruchu drogowego w okolicy Szkoły Podstawowej oraz przekierowany zostanie ciężki transport w kierunku szpitala. Wartość robót opiewa na kwotę 2 267 241,13 zł, z czego dofinasowanie z Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 60%.
  2. Budowy drogi gminnej o długości 556,6m wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Żyraków. Odcinek drogi od drogi serwisowej autostrady A4 w kierunku Woli Żyrakowskiej. Wartość robót opiewa na kwotę 2 488 189,67 zł, z czego dofinasowanie z Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 60%.