Zaangażowani ludzie kluczem do sukcesu

Najważniejszą z inwestycji jest niewątpliwie człowiek i to widać gołym okiem w Gminie Żyraków, gdzie ludzie skupieni wokół ważnych celów potrafią góry przenosić.

W dniu 13 lutego 2024 r. Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka oraz Skarbnik Agnieszka Tokarz podpisali umowy o dofinansowanie utworzenia nowych miejsc przedszkolnych w naszej gminie. Wojewódzki Urząd Pracy reprezentowany przez dyrektora Tomasza Czopa przyznał środki finansowe Górze Motycznej na miejsca dla 21 dzieci i Bobrowej – dla 14 przedszkolaków. “Dzieci w nowych miejscach przedszkolnych uczą się i bawią już od 1 września, ale właśnie tyle czasu zajął etap negocjacji finansowych i innych formalności. Najważniejsze, że się udało, a za ten czas od września do lutego dyrektorzy placówek dostaną refundację. Każdy wniosek składany w imieniu wójta gminy to efekt pracy wielu zaangażowanych ludzi, co jest zdecydowanie atutem naszej gminy – podkreśla wójt.

Zabawki i pomoce dydaktyczne do logopedii, terapii, zajęć tanecznych, muzycznych, elementy placów zabaw, laptopy, tablice multimedialne, nowe meble, klimatyzacja, ale też zmywarki, odkurzacze i lodówka – w każdym przedszkolu zgodnie z potrzebami – to zakupy, które realizować będzie dyrektor placówki. Sfinansowana zostanie też realizacja podstawy programowej, a dzieci wesprze zatrudnienie pomocy nauczyciela. Już od września realizowane są w oddziałach przedszkolnych zajęcia z logorytmiki, robotyki, muzyczne, taneczne, rytmika i terapeutyczne.

Gwarantem rozwoju lokalnych społeczności była i jest edukacja, stąd w Gminie Żyraków nie szczędzi się nakładów finansowych, aby była przyjazna dzieciom.

Szkoła i parafia w każdej wsi były od zawsze czynnikami scalającymi mieszkańców. Ludzie nie szczędzili pracy, często społecznej i środków finansowych, aby dbać o te wartości. Kolejne pokolenia przejmują pałeczkę, podejmując inicjatywy angażujące społeczność lokalną w dbanie o rozwój najmłodszych.

Projekty “Aktywne przedszkole w Górze Motycznej i “Przedszkolaki z Bobrowej, do dzieła!”  realizowane są ze wsparciem środków z Unii Europejskiej.

Z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 “Aktywne przedszkole w Górze Motycznej” otrzymało: 544 602,50 PLN i obejmuje dofinansowanie oraz wkład własny Beneficjenta.

Łączna wysokość dofinansowania Projektu wynosi: 490 002,50 PLN i obejmuje środki pochodzące z następujących źródeł:

*ze środków europejskich w kwocie: 462 912,12 PLN, co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu;

*ze środków dotacji celowej w kwocie: 27 090,38 PLN

Beneficjent wnosi wkład własny w kwocie: 54 600,00 PLN “Przedszkolaki z Bobrowej, do dzieła!” Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi: 362 749,95 PLN i obejmuje dofinansowanie oraz wkład własny Beneficjenta.

Łączna wysokość dofinansowania Projektu wynosi: 326 349,95 PLN i obejmuje środki pochodzące z następujących źródeł:

* ze środków europejskich w kwocie: 308 337,45 PLN, co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu;

* ze środków dotacji celowej w kwocie: 18 012,50 PLN

* Beneficjent wnosi wkład własny w kwocie: 36 400,00 PLN