Punkt Konsultacyjno- Informacyjny działający w Urzędzie Gminy w Żyrakowie

Szanowni Mieszkańcy

 W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami o dystrybuowaniu przez potencjalnych wykonawców, na terenie gminy Żyraków, ulotek informujących o możliwości uzyskania dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” i pomocy w wypełnianiu wniosków o dotację  i o płatność, informujemy, że takie działania nie są prowadzone przez pracowników Gminy Żyraków, ani tym bardziej przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Są to inicjatywy, z którymi zarówno UG w Żyrakowie jak i  WFOŚiGW w Rzeszowie, nie mają nic wspólnego.

Wojewódzki Fundusz realizuje promocję programu i sam program „Czyste Powietrze” poprzez Zespół Doradców Energetycznych działających przy Funduszu oraz punkt Konsultacyjno- Informacyjny działający w Urzędzie Gminy w Żyrakowie.

Przypominamy, że Punkt Konsultacyjno-Informacyjny jest dostępny w naszej gminie od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. od 7°°-15°°, w pokoju nr 2, telefon 14 6807102, mail: awolska@zyrakow.pl