Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Żyraków

Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Żyraków – stan na 31.03.2024r.

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

330

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW

262

KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI

3 870 013,85 zł

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ (umowy w całości i częściowo zrealizowane)

198