I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie

W dniu 6 maja 2024 r. w Budynku Kulturalno-Oświatowym w Zawierzbiu odbyła się I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie. Sesję tą poprowadził Tadeusz Kulas, najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Zaświadczenia o wyborze radnych wręczyła Pani Jadwiga Kulas – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Żyrakowie.

Podczas obrad radni dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Żyrakowie kadencji 2024-2029. W głosowaniu tajnym wybrano Panią Marię Bodzioch.

W kolejnym punkcie porządku obrad odbyło się ślubowanie Wójta Gminy Żyraków Marka Rączki. Wójtowi zostały złożone gratulacje przez Zastępcę, kadrę kierowniczą oraz Przewodniczącą Rady Gminy w imieniu radnych.

W skład nowej Rady Gminy Żyraków weszli:

 1. Pani Bodzioch Maria
 2. Pani Drąg Elżbieta
 3. Pan Duma Tomasz
 4. Pani Głowacka Halina
 5. Pan Grdeń Zbigniew
 6. Pani Grzyb Stefania
 7. Pan Kozioł Wojciech
 8. Pan Kulas Tadeusz
 9. Pan Lipa Lucjan
 10. Pan Marć Mateusz
 11. Pani Marzec Marzena
 12. Pan Stachowicz Piotr
 13. Pan Waśko Zbigniew
 14. Pani Wójcik Małgorzata
 15. Pani Żmuda Magdalena