Ryglickie Dni Muzyki Chrześcijańskiej: koncert piosenki religijnej i koncert organowy