Aktualności

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w Gminie Żyraków i w powiecie dębickim pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych.

 

Efekty realizacji:

  • znaczna poprawa możliwości i efektywności prowadzonych akcji ratowniczo gaśniczych przez OSP w Nagoszynie,
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu dębickiego, w tym ze względu na lokalizację zakładów przemysłowych zakwalifikowanych do grupy o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub grupy o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
  • zmniejszenie ryzyka i skutków powodzi / podtopień,
  • podniesienie poziomu ochrony obiektów zabytkowych oraz infrastruktury publicznej,
  • zmniejszenie skutków zaistniałych pożarów i innych zagrożeń,
  • pośrednio – podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej przedmiotowego obszaru oraz poprawa warunków życia miejscowej ludności,

 

Całkowita wartość projektu: 300 000,00 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 249 989,99 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.

Żyraków, dnia 06.05.2020 rok

KOMUNIKAT dla MIESZKAŃCÓW  GMINY

Urząd Gminy w Żyrakowie informuje, że,

w związku z  wystąpieniem stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID mieszkańcy gminy, którzy nie złożyli NOWYCH DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH

są proszeni pilnie do ich składania, za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez dziennik podawczy.

 

W przypadku braku deklaracji od właściciela nieruchomości urząd będzie musiał zastosować  tryb egzekucyjny.

Wójt Gminy Żyraków

(-) Marek Rączka

Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Nagoszyn działającej w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, był możliwy dzięki pozyskaniu przez Urząd Gminy w Żyrakowie środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.

Wartość projektu to prawie 300 000,00 zł z czego 248 656,72 zł pochodzi ze środków zewnętrznych, pozostała kwota to środki własne gminy Żyraków.

Celem projektu jest przede wszystkim poprawa poziomu bezpieczeństwa w gminie Żyraków i w powiecie dębickim pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych, a także znaczna poprawa możliwości i efektywności prowadzonych akcji ratowniczo – gaśniczych przez OSP w Nagoszynie, zmniejszenie ryzyka i skutków powodzi / podtopień oraz zmniejszenie skutków zaistniałych pożarów i innych zagrożeń.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o utworzeniu serwisu Tarcza Podkarpackie
w którym znajdą Państwo informacje o instrumentach wsparcia, które Województwo Podkarpackie proponuje przedsiębiorcą w związku z COVID-19.

Do góry

Skip to content