Finisz 1. etapu budowy Strefy Aktywności Gospodarczej w Straszęcinie. Działki czekają na inwestorów

To już finisz pierwszego etapu budowy Strefy Aktywności Gospodarczej w Żyrakowie. Uporządkowano teren i rozliczono się już z wykonawcą robót. Teraz czas na kolejne działania samorządu gminnego. WIĘCEJ