Spotkanie z seniorami wsi Nagoszyn

Spotkanie z seniorami wsi Nagoszyn

W sobotę 19 października w Domu Ludowym w Nagoszynie odbyło się spotkanie integracyjne miedzypokoleniowe z seniorami tej wsi, którego organizatorem było KGW „Kreatywne Kobiety”. Imprezę uświetnił występ dzieci z kl 1 szkoły podstawowej oraz Zespół Pieśni i Tańca Igloopolanie. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w spotkaniu, a w szczególności seniorom za tak liczne przybycie i zaszczycenie nas swoją obecnością.

Więcej…