Jesteś tutaj:

Dzień: 16 grudnia 2019

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Dnia 4 grudnia 2019 r. odbyło się rozstrzygnięcie KONKURSU NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ I NOWOROCZNĄ.
Po obejrzeniu 485 prac komisja w składzie: przewodnicząca: Agata Dziedzic – plastyk, członek komisji: Agnieszka Weryńska-Przybyś oraz członek komisji: Krzysztof Pietrucha, kierując się odpowiednimi kryteriami dokonała następującego wyboru przyznając nagrody w kilku kategoriach:

Kategoria I – Przedszkola
I miejsce Julia Łączak PP Żyraków
I miejsce Adrianna Dubiel SP Zasów
II miejsce Aleksander Kosiński SP Zasów
II miejsce Julia Łączak PP Żyraków
III miejsce Maja Krawczyk SP Zasów
III miejsce Bartłomiej Więch SP Korzeniów
Wyróżnienia:
Kaja Drąg CKiP Żyraków
Milena Waśko SP Zasów
Zuzanna Podraza CKiP Żyraków
Julia Miśkiewicz ZS Żyraków

Więcej „WYNIKI KONKURSU NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ I NOWOROCZNĄ”

15 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół w Nagoszynie odbył się III Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych w Gminie Żyraków pod hasłem “IDĄ ŚWIĘTA”. Przybyłych gości powitali Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Nagoszynie Pani Renata Gurak, zaś ks. Kazimierz Talarek – proboszcz parafii św. Antoniego w Nagoszynie pobłogosławił wszystkich zgromadzonych. Część artystyczną pod tytułem “Kolędnicy” wykonali uczniowie z Zespołu Szkół w Nagoszynie. Za przygotowanie występu słowa podziękowania kierujemy do Pani Małgorzaty Mendel, Pani Aliny Szewc i Pani Beaty Erazmus, natomiast za piękną dekorację sali do Grona Pedagogicznego ze Szkoły w Nagoszynie. Ponadto Przedszkolaki z Nagoszyna zaprezentowały taniec świąteczny do utworu “Jingle belles” pod okiem Pani Małgorzaty Kani. Oczywiście nie mogło zabraknąć Świętego Mikołaja ze Śnieżynkami, którzy obdarowali dzieci i dorosłych prezentami. Mieszkańcy Gminy Żyraków spędzili wspólnie czas śpiewając kolędy z Gminnym Zespołem Artystycznym działającym przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz degustując przepyszne potrawy przygotowane przez Stowarzyszenia z terenu Gminy Żyraków. Stoły Bożonarodzeniowe przygotowały: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich “Górzanki” w Górze Motycznej, Stowarzyszenie “Nagoszyn Otwarty na Zmiany”, Koło Gospodyń Wiejskich “Kreatywne Kobiety” z Nagoszyna, Koło Gospodyń Wiejskich “Wolanki” z Woli Wielkiej, Stowarzyszenie “Razem w przyszłość” z Woli Żyrakowskiej, Stowarzyszeni “Nasz Korzeniów”, Koło Gospodyń Wiejskich “Bobrowianki”, Bobrowskie Stowarzyszenie Aktywnych oraz Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie. Kolejną atrakcją dla miłośników rękodzieła były kiermasz z ozdobami i stroikami świątecznymi, które przygotowały szkoły, świetlice, stowarzyszenia, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli oraz osoby indywidualne. Podczas przeglądu dokonano wręczenia nagród laureatom, którzy wzięli udział w Konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową i Noworoczną, na Szopkę Bożonarodzeniową oraz na Ozdoby Choinkowe i Stroiki Świąteczne. W związku z powyższymi konkursami przygotowano Wystawę Szopek Bożonarodzeniowych oraz prezentację Kartek Bożonarodzeniowych i Noworocznych. Dziękujemy serdecznie Współorganizatorom – Wójtowi Markowi Rączce, Zespołowi Szkół w Nagoszynie, Jednostce OSP w Nagoszynie oraz Ks. Proboszczowi Kazimierzowi Talarkowi i ks. Piotrowi Feli oraz wszystkim gościom za przybycie, wystawcom za zaangażowanie i bogate zaprezentowanie swoich wyrobów.

Więcej „Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych”

„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”

Cel Projektu:
Głównym celem projektu jest obniżenie emisyjności pyłów poprzez wymianę źródeł ciepła na bardziej efektywne.

Realizacja projektu prowadzona jest na terenie Gmin/Miast – Partnerów uczestniczących w Projekcie tj.: Gmina Chorkówka, Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków.
Zakres zadania na terenie Gminy Żyraków obejmuje wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na kotły gazowe w 106 gospodarstwach.

Całkowita wartość 1672 403,44
Wkład Funduszy Europejskich: 1 306 416,44 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 III osi priorytetowej Czysta Energia, Działalnie 3.3 poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych.

Do góry