SPOTKANIE SZKOLENIOWE „DZIAŁAJ LOKALNIE”

Ponownie w trybie on-line, z powodu wciąż panującego zagrożenia Covid-19, odbyło się kolejne spotkanie w ramach tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Tym razem było to spotkanie szkoleniowe, skierowane do zwycięzców tegorocznej edycji Programu, do których to należą:

Wolontariat Dzieci i Młodzieży Gminy Dębica (projekt pt. „Ku pokrzepieniu serc”)

Stowarzyszenie CieKawka (projekt pt. „CieKawkowy powrót do twórczości PRL”)

Grupa nieformalna „Plastyczni”, pod auspicjami Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica (projekt pt. „Ty też możesz zostać pogromcą koronawirusa – Masz tę moc!”)

Koło Gospodyń Wiejskich w Słotowej (projekt pt. „Bliżej siebie”)

Grupa nieformalna „Miłośniczki Gminy Żyraków”, pod auspicjami Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie (projekt pt. „I love Żyraków – wirtualnie kulinarna podróż po gminie”)

Koło Gospodyń Wiejskich w Srzegocicach (projekt pt. „Aktywnie czas spędzajmy, zdrowiu szanse dajmy”)

Stowarzyszenie „Zawisłocze Pilźnieńskie” (projekt pt. „Koronawirusa pokonamy – bo o zdrowie dbamy”)

Grupa nieformalna „Nieformalni… ale aktywni”, pod auspicjami Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie (projekt pt. „Zachować pamięć”)

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej (projekt pt. „Pilzno Wczoraj i Dziś”)

Ochotnicza Straż Pożarna w Straszęcinie (projekt pt. „Adaś został strażakiem”)

Spotkanie odbyło się w poniedziałek 17 sierpnia i trwało ponad godzinę. Składało się z dwóch części – pierwszej, w której członkowie zespołu „Działaj Lokalnie”, w składzie Paweł Werbowy, Paweł Ochab i Michał Podrazik, przedstawili główne założenia tegorocznej edycji Programu; i drugiej, przeznaczonej na pytania od uczestników i odpowiedzi ze strony członków zespołu.

Więcej informacji o tegorocznej edycji Programu „Działaj Loklanie” można znaleźć na stronie Dębickiego Klubu Biznesu: http://www.karierawdebicy.pl/.

Dodatkowe informacji o „Działaj Lokalnie” także na: http://dzialajlokalnie.pl/.

 

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami:
Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gminą Dębica, Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków
oraz firmą TIKKURILA POLSKA S.A.