Konkursy strażackie dla dzieci

Mając na uwadze szeroko rozumiane bezpieczeństwo, wiele instytucji
i organizacji, w tym Państwowa Straż Pożarna, prowadzą działalność o charakterze prewencyjno-edukacyjnym związaną z zagrożeniami (np. wynikającymi z powstania pożarów w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, itp.). Do tej działalności włączyła się także Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w której został opracowany projekt kalendarza plakatowego z konkursami dla dziec i młodzieży.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w konkursów znajdują się na stronie komendy głównej PSP pod adresem: https://www.gov.pl/web/kgpsp/ogloszenie-konkursow-kalendarzowych-2021-i-regulaminy

Serdecznie zachęcam wszystkie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do wzięcia udziału w tych konkursach. Wójtów i Burmistrzów bardzo proszę o przekazanie powyższej informacji wszystkim szkołom podstawowym  znajdującym się na Państwa  terenie.

 

Z-ca Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej

St. bryg. Roman Merchut