Wznowienie obsługi kasowej w Urzędzie Gminy w Żyrakowie

Szanowni Państwo,

Od dnia 15 grudnia 2020r. zostaje wznowiona obsługa kasowa w Urzędzie Gminy w Żyrakowie.

W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów, jak i urzędników informuję, że obowiązują nas wszystkich niezmienne zasady bezpieczeństwa tj. :

  • zachowanie co najmniej 1,5-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
  • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
  • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych ( dezynfekcja rąk ).

 Interesanci obsługiwani będą pojedynczo!

Proszę o rozważne i dokładne zastosowanie się do powyższych zaleceń mając  na uwadze ciągle obowiązujący stan pandemii  i konieczność zachowania niezbędnych zasad w celu przeciwdziałania zagrożeniu zakażeniem COVID-19.

Wójt Gminy Żyraków

Marek Rączka