„Adaś został strażakiem”


Ochotnicza Straż Pożarna w Straszęcinie podsumowała realizację projektu „Adaś został strażakiem”, którego końcowym efektem było nagranie trzech filmików promujących bezpieczeństwo oraz działalność OSP w społeczeństwie. W projekcie pod okiem druhów OSP Straszęcin uczestniczyły dzieci z Dziecięcej Akademii Strażaka, które przede wszystkim nauczyły się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz podejmowania pewnych środków ostrożności przy prostym złamaniu czy zatrzymaniu krwotoku.

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gminą Dębica, Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków oraz firmą TIKKURILA POLSKA S.A.