Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Żyraków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Żyraków przeznaczony do sprzedaży: