Wywiad

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żyraków

W gminie Żyraków planowany jest szereg inwestycji. Głównie są to inwestycje drogowe, ale planowane są także dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Będzie również kolejny etap termomodernizacji Urzędu Gminy i budowy budynku ośrodka kulturalno-oświatowego  w Zawierzbiu. O szczegółach tych inwestycji mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.

Zapraszamy na wywiad