Gmina Żyraków wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”

Gmina Żyraków została wyróżniona w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd dla Dziedzictwa”.
W środę 25 maja 2021 r. Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka miał zaszczyt osobiście odebrać nagrodę w siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

Konkurs był skierowany do samorządów gminnych, które wzorowo wywiązują się z obowiązku opracowywania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami, tym samym spełniając ustawowe cele realizacji tych programów, do których należą m.in.: zidentyfikowanie zasobu zabytkowego i krajobrazu kulturowego gminy, wyeksponowanie poszczególnych zabytków i walorów krajobrazu kulturowego, wskazanie problemów dotykających dziedzictwo kulturowe gminy, wskazanie sposobów zahamowania procesów degradacji i doprowadzenia do poprawy stanu ich zachowania, zaproponowanie działań zwiększających atrakcyjność zasobów dziedzictwa kulturowego gminy, określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków.

 

 

 

 

 fot. Paweł Kobek NID

 fot. Paweł Kobek NID