Szanowna Pani/Szanowny Panie

Doczekaliśmy uruchomienia kolejnej branżowej Tarczy Antykryzysowej. W związku z tym chcemy zachęcić wszystkich ludzi, którym los krakowskich firm leży na sercu – do włączenia się w szeroką koalicję na rzecz aktywizacji przedsiębiorców i samozatrudnionych, działających w naszym mieście.

Od 26 kwietnia 2021 r. znacząco poszerzone zostało grono potencjalnych beneficjentów znanej już bezzwrotnej dotacji w wysokości 5000 zł, udzielanej w ramach działań Tarczy i oferowanej przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Jej pozyskanie pozwala zarówno osobom samozatrudnionym jak i właścicielom mikro oraz małych firm pokryć bieżące koszty funkcjonowania, takie jak np. ZUS, czynsz, media, raty leasingowe czy zakupić sprzęt i dodatkowe wyposażenie niezbędne do pracy w nowo zaistniałych warunkach.

Podstawowym kryterium dla uzyskania pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 31 marca 2021 r. oraz w dniu składania wniosku. Należy również zadeklarować spadek przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, względem wcześniejszego miesiąca lub analogicznego miesiąca w roku poprzednim lub września bądź lutego 2020 r. Dodatkowo główne PKD musi zawierać się na liście 65 PKD wymienionych w ustawie. Co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców – dotacja jest całkowicie i bez dodatkowych dokumentów umarzana (jedyny warunek – utrzymanie działalności przez 3 miesiące od otrzymania wsparcia), a dodatkowo kwota nie jest uznawana za przychód, co oznacza, iż przedsiębiorcy nie mają obowiązku jej opodatkowania. Tę formę wsparcia przedsiębiorcy mogą również łączyć z pozostałymi narzędziami Tarczy Antykryzysowej.

Niestety, dotacja udzielana jest tylko do końca sierpnia 2021 r., a jak wskazują dostępne dane statystyczne, pomimo, że z dotacji większość firm może skorzystać aż 5 razy, z miesiąca na miesiąc do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wpływa coraz mniej wniosków. Stąd nasz gorący apel i prośba także do Państwa – przedstawicieli związków zrzeszających przedsiębiorców, którzy na co dzień spotykacie się z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą i prowadzicie komunikację w mediach społecznościowych: aktywizujmy ich razem!


Mamy nadzieję, że Państwa zachęta skutecznie dotrze do przedsiębiorców, z którymi Państwo współpracujecie lub wynajmujecie przestrzeń, a tym samym kwota blisko 40 mln zł zasili krakowskie biznesy. Niestety, po 31 sierpnia br. jednorazowa pomoc w wysokości 5 000 zł będzie już niedostępna.

Wnioski aplikacyjne do Grodzkiego Urzędu Pracy można składać jedynie online za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, co zdecydowanie przyspiesza ich rozpatrywanie; Urząd uruchomił również specjalną infolinię konsultacyjną; codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:45:00 – 14:45, pod numerami telefonów:

12 68 68 122

12 68 68 123

12 68 68 024

12 68 68 023

dyżurują konsultanci GUP Kraków, wspierający samozatrudnionych oraz właścicieli mikro i małych firm w uzupełnianiu dokumentów.  

Wszystkie informacje o tej formie pomocy można znaleźć na naszej stronie internetowej pod linkiem: http://www.gupkrakow.pl/wazne-zmiany-w-tarczy-antykryzysowej-z-dotacji-bedzie-moglo-skorzystac-wiecej-firm/

Zachęcamy również do udostępniania naszych postów dotyczących dotacji na portalu Facebook. Link do profilu Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie: https://www.facebook.com/grodzki.gup.krakow

Głęboko wierzymy, iż nasze wspólne działanie na rzecz aktywizacji pozostałych podmiotów ma sens, bo jeszcze nigdy walka o przetrwanie osób samozatrudnionych, przedsiębiorców i krakowskich firm nie była tak dramatyczna, jak dziś – w czasie stopniowego znoszenia obostrzeń.

 

Z poważaniem,

Marek Cebulak

Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie