Gmina Żyraków podpisała porozumienie o ustanowieniu Ropczycko-Dębickiego Klastra Energii

W poniedziałek, 23 sierpnia 2021 roku, w Urzędzie Miejskim w Ropczycach podpisano porozumienie o ustanowieniu Ropczycko-Dębickiego Klastra Energii. Gminy reprezentowali ich włodarze: gminę Ropczyce reprezentował burmistrz Bolesław Bujak, gminę Żyraków – wójt Marek Rączka, gminę Ostrów – wójt Grzegorz Ożóg, gminę Iwierzyce – wójt Ryszard Filipek, zaś gminę Dębica – wójt Stanisław Rokosz.

Utworzenie Ropczycko-Dębickiego Klastra Energii ma na celu następujące działania na terenach gmin:

  • Działania inwestycyjne, polegające na budowie instalacji na budynkach jednorodzinnych oraz dużych, odnawialnych źródeł energii, takich jak biogazownie, farmy fotowoltaiczne i wiatrowe;
  • Działania, mające na celu budowanie i zwiększanie świadomości ekologicznej u mieszkańców;
  • Dywersyfikacja źródeł energii dla uzyskania bezpieczeństwa energetycznego gmin i ich mieszkańców oraz zagospodarowanie zasobów własnych naszego regionu, co w efekcie pozwoli na wytwarzanie ekonomicznie i ekologicznie przystępnej „zielonej” energii.

Korzyścią dla gmin, płynącą z przystąpienia do Klastra Energii, jest między innymi możliwość przyspieszenia rozwoju gospodarczego dzięki zaangażowaniu dużych inwestorów, poszukujących lokalizacji pod inwestycje w OZE. To także możliwość ustabilizowania rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, bez konieczności uzależniania się od zewnętrznych podmiotów oraz rozwój odnawialnych źródeł energii, instalowanych na terenie gmin, np. przy budynkach użyteczności publicznej.

Trendy ekologiczne w Europie i idące za nimi zmiany w polskim prawodawstwie umożliwiają pozyskanie dofinansowania dla Klastrów Energii, między innymi z Krajowego Programu Odbudowy. Wnioskodawca może je przeznaczyć na inwestycje, wykorzystujące OZE. Zawarcie wspomnianego porozumienia stworzy możliwość wnioskowania o dofinansowanie, co zwiększy szansę na budowę odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców, właścicieli firm oraz samorządów lokalnych. Umożliwi to takie kosztowne przedsięwzięcia jak np. modernizacje systemów ogrzewania czy oświetlenia w budynkach.

Źródło zdjęć: UM Ropczyce