Lekcja o Funduszach Europejskich VI

Logo Lekcja o Funduszach Europejskich VI

„Lekcja o Fundszach Europejskich” wraca do szkół! Wystartowała szósta edycja akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich”. Już od 19 maja 2021 r. nauczyciele mogą zgłaszać swoje placówki do bezpłatnego projektu organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych klas 6-8 z pięciu województw Polski Wschodniej. Jego cel to przybliżanie wiedzy o Funduszach Europejskich. W projekcie mogą wziąć udział szkoły z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. O zakwalifikowaniu szkoły do akcji decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga!

Udział w akcji mogą wziąć udział ucziowie klas 6-8 w roku szkolnym 2021/2022. Lekcje zostaną przeprowadzone w szkołach od września do października 2021 r.

Tegoroczna „Lekcja o Funduszach Europejskich” jest poświęcona rozwojowi lokalnemu. Uczniowie biorący udział w zajęciach dowiedzą się, dlaczego ich miejscowości powinny rozwijać się w sposób zrównoważony z poszanowaniem środowiska naturalnego. Poznają możliwości zaangażowania mieszkańców w rozwój lokalny oraz źródła finansowania zmian w swoich miejscowościach. Omówiona zostanie także rola Funduszy Europejskich w procesie rozwoju lokalnego.

Zgłoś swój udział

Zgłoś się do projektu poprzez formularz on-line: www.zgloszenielekcja.pl

Regulamin akcji (PDF 411 KB)

Materiały dydaktyczne

Każdy nauczyciel, który zadeklaruje udział swojej szkoły w akcji, otrzyma bezpłatny pakiet materiałów dydaktycznych:

 • gotowy scenariusz lekcji,
 • edukacyjne gry planszowe „PROJEKT: MIASTO!”,
 • film animowany,
 • oraz broszury i gadżety dla wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach.  

Przystępująca do akcji szkoła otrzyma pakiet materiałów dydaktycznych przesyłką kurierską oraz drogą elektroniczną.

Materiały dydaktyczne są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zobowiązania szkoły i nauczyciela

Przystępując do akcji zarówno placówka, jak i nauczyciel zobowiązują się do:

 • przeprowadzenia lekcji zgodnie z przesłanym scenariuszem,
 • przekazania upominków i nagród uczniom,
 • przesłania potwierdzeń przeprowadzonych lekcji wraz z ankietą oceniającą przekazane materiały dydaktyczne,
 • przeprowadzenia testu wiedzy wśród uczniów (wybrane placówki) i przesłanie wyników na adres Wykonawcy akcji edukacyjnej.

Konkurs „PROJEKT: SZKOŁA!”

Dodatkowo nauczyciele wraz z uczniami będą mogli wziąć udział w konkursie „PROJEKT: SZKOŁA!” i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w najbliższym otoczeniu. Autorzy najlepszych prac – szkoły oraz nauczyciele je reprezentujący – otrzymają wartościowe nagrody wspierające nauczanie (m.in. monitory interaktywne).

Ważne terminy

Czas trwania akcji 19.05.2021 – 16.12.2021 r., w tym:

 • przyjmowanie zgłoszeń do udziału w akcji edukacyjnej: 19.05.2021 – 8.10.2021 r.
 • przeprowadzanie Lekcji i przyjmowanie potwierdzeń przeprowadzenia Lekcji: 6.09.2021 – 29.10.2021 r.
 • przyjmowanie zgłoszeń konkursowych w konkursie „PROJEKT: SZKOŁA!”: 18.10.2021 – 12.11.2021 r.
 • ogłoszenie wyników konkursu: 30.11.2021 r.
 • przekazanie nagród dla nauczycieli i szkół biorących w nim udział: 1.12.2021– 10.12.2021 r.
 • przyjmowanie potwierdzeń otrzymania nagród w konkursie 13.12.2021 – 16.12.2021 r.

Uwaga! Udział w akcji mogą wziąć udział klasy 6-8 w roku szkolnym 2021/2022. Lekcje zostaną przeprowadzone w szkołach od września do października 2021 r.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej powierzyło zadanie realizacji akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VI” firmie PRownia – Sztuka Relacji Anna Zakrzewska.